Mramorová soutěska - výzkum a fotogrammetrie

V srpnu 2016 jsme uskutečnili další expedici k opuštěným táborům Gulagu na Sibiři. Tentokrát jsme vyrazili do pohoří Kodar v Čitinské oblasti, kde vězňové Gulagu dobývali uran pro první sovětské atomové bomby. Zdokumentovali jsme tři tábory, které spadaly pod správu Borského pracovně nápravného tábora (Борский ИТЛ).

Borský pracovně-nápravný tábor byl vytvořen 24. ledna 1949 a byl přímo podřízen Hlavní správě táborů v Moskvě. Jeho hlavním účelem byla těžba uranové rudy – v té době strategické suroviny nutné k vývoji sovětských atomových zbraní. V době svého založení se tábor nacházel zcela mimo dostupnou civilizaci (nedaleká Bajkalsko-amurská magistrála byla dostavěna až později) a prošlo jím téměř čtyři tisíce vězňů. Nedlouho po zahájení provozu se ukázalo, že zásoby uranu jsou zde oproti očekávání malé a tábor byl kvapně uzavřen 3. října 1951. Díky rychlému opuštění, vzdálenosti od civilizace a suchému, mrazivému klimatu vysoko v horách se pozůstatky tábora dochovaly do dnešních dnů v relativně dobře dochovaném stavu.

Další podrobnosti o výpravě včetně expedičního deníku najdete na https://gulag.cz/cs/projekty/expedice/stranka/o-expedici-2016.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo