Aktobe

V letech 1940-46 centrum Akťubinlagu (Akťubunského nápravně-pracovního tábora).

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo