Barák vězňů v lágru Ketpar

Dům určený pro vězně, nejčastější typ budov v každém táboře. Tento typ baráku měří 40 x 8,5 metrů a je rozdělen na čtyři místnosti se samostatnými vchody. Boční místnosti jsou nejspíš provozní, k ubytování vězňů sloužily dvě vnitřní.

Podívejte se na celý příběh Egona Morgensterna

Tento typ baráku byl častý ve vzdálenějších táborech od centrální správy stavby železnice, které měly stát jen dočasně, dokud nebude postaven přilehlý úsek železniční trati. Poté by se baráky rozebraly, přesunuly dále a znovu postavily. Na rozdíl od roubených baráků ve větších táborech je tento dům sestaven a smontován z předem připravených prefabrikovaných dílů. To je patrné při bližším pohledu na stěny a podlahu baráku. Jako izolační materiál sloužily piliny, které vyplňovaly prostor mezi dvěma deskami prken v každém stavebním dílu. Z původního vybavení tohoto baráku se bohužel prakticky nic nezachovalo.

Tento typ baráků se nepoužíval od samého počátku stavby železnice. Vězni, kteří zakládali první pracovní tábory, měli podmínky výrazně horší: „Přivezli nás na zcela prázdné místo, jen budoucí zóna byla obehnána ostnatým drátem. Kolem močály, houští, ve vzduchu mračna komárů. Nejdřív jsme žili v 20metrových stanech na dvoupatrových souvislých pryčnách ve dvou řadách. Na krajích stála kamna, uprostřed stůl. Narubali jsme mech a jako cihlami jsme jím obložili stany. Na palandách spalo 200 lidí, vycházelo tam 40 cm na jednoho člověka. Ráno vlasy přimrzaly ke stěnám," – tak popisuje první baráky na Mrtvé trati Alexej Salagin.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo