Brána

Pozůstatky jednoduché, nezdobené vstupní brány v táboře na 96. km u řeky Turuchan. Vpravo od vstupní brány jsou patrné ruiny původní vrátnice, přes kterou vězni procházeli.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo