Depo

Depo se nachází 2,5 kilometru po náspu od opuštěného města Jermakovo na břehu Jeniseje, v jeho okolí se hlavní násep větví na několik spojovacích úseků a vedlejších tratí. Podlouhlá budova o rozměrech 60 x 15 metrů je celá ze dřeva s propadlou střechou.

Depo v Jermakovu je největší stavba, kterou jsme během expedice objevili. Zachovaly se stěny a nosné střešní trámy svědčící o pečlivé truhlářské práci. Severní polovinu (30 x 15 m) tvoří jedna velká dílna na údržbu lokomotiv, jsou v ní dvoje opravárenské koleje s prostorem pro opravu spodku vozidel. Všude se povaluje řada šroubů, železných součástek, přístrojů a nebezpečných prken s hřebíky z provalené střechy. Jižní polovina depa je od severní oddělena stěnou a je v ní několik místností, které sloužily patrně jak k údržbářským, tak i administrativním účelům.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo