Litoměřice

Od počátku 20. století až dodnes se zde nachází vazební věznice.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo