Lokomotiva u mostu přes Turuchan

Po smrti Stalina v březnu 1953 byla celá stavba železnice ze Salechardu do Igarky chvatně zakonzervována a opuštěna. Uprostřed tajgy tak můžeme narazit na rezivějící lokomotivy a další železniční techniku. Parní lokomotivy, které při opouštění železnice na rozdíl od jiného vybavení nebylo možné vyvézt, byly v několika případech znehodnoceny – přeříznuty autogenem či převráceny, jako v případě tohoto stroje ležícího na náspu u nedostavěného mostu přes řeku Turuchan.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo