Mírov

Od poloviny 19. století až dodnes slouží bývalý středověký hrad jako věznice. Po válce zde byli vězněni kolaboranti s nacistickým režimem, po r. 1948 pak političtí odpůrci komunistického režimu.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo