Razor

Improvised razor made from a board and blades

 

Wróć do pierwotnej orientacji tabletu lub