Osobní spis – titulní list

Titulní list osobního spisu vězně z provenience NKVD.

místo nalezení předmětu

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo