Work glove 1

Winter cloth work glove

The glove was found in Barabanikha labor camp

miejsce znalezienia przedmiotu

 

Wróć do pierwotnej orientacji tabletu lub