Nosítka

Nosítka využívané pravděpodobně na přenášení uranové rudy ze štol k nákladním automobilům. Nalezeny a zdokumentovány v lágru v Mramorové soutěsce.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo