"When we left Crimea, everyone sang and cried." Deportations of Crimean Tatars began 80 years ago

May 1944. The Second World War is raging in the world and one of the biggest Soviet crimes - the deportation of the Crimean Tatars - is about to take place in Crimea. In the early hours of May 18, thousands of people were forced from their homes. Women, men, children – all without distinction were dragged to the station and loaded onto freight trains like cattle. The remote regions of the Soviet Union - Siberia, the Urals and Uzbekistan - became the goal of their long and painful journey. Many did not survive the appalling conditions of transport. Thousands died in inhumane conditions at the destination as a result of famine and epidemics. Of the 250,000 displaced, approximately 110,000 people died. 80 years have passed since the tragedy, which was deeply inscribed in the national identity of this proud people.

"Early in the morning Soviet soldiers burst into our house and shouted, 'Get ready! You traitors, you will be evicted!" Where to? Why? Confused and frightened, not understanding what was happening, little children Urmus, Leniye, Seytjeli and Sundus began to cry. First I grabbed the Koran, then the frying pan and cezve. When they took us outside, everyone around us was crying and screaming, " Usnye Cholpan recalled the beginning of the deportations that caught her and her family on the morning of 18 May 1944. Usnye, whose recollections were later recorded by the Crimean historian Bohdan Hubernsky, was travelling by train with her children and nephews. Her grandparents and one of the children did not survive the terrible long journey. Just like many others. The dead could not be buried on the way.

Tamara Potasova also reflects on the horrors of the transport: "I will never forget the feeling of humiliation when we were packed into the trucks like a herd of animals and transported for long nights and days - depressed and hungry. Lice everywhere. People were dying. At short stops, soldiers threw the corpses out of the wagon. There was no time to bury them - we just kept on going. "

Kdo jsou Krymští Tataři?

What preceded these horrors? The 1944 deportation was not a spontaneous decision of the Soviet authorities. The tragedy had been a long time in the making and its roots must be sought much deeper in the past.

The Crimean Tatars are a Turkic Muslim nation, the largest minority in what is now Ukraine. They are only distantly related to the Tatars of the Volga region, they do not understand each other and, on the contrary, Turkish is intelligible to them. On the territory of the Crimean peninsula, where they have lived for more than eight hundred years, they are considered indigenous. The Crimean Tatars are descendants of the inhabitants of the Golden Horde, specifically the western part of Genghis Khan's Mongol Empire, and of many ethnic groups living in Crimea at different times, such as the Taurians, Scythians, Greeks, Huns, Cumans, Circassians and Khazars. Territorial proximity, Turkic language and Islam were the connecting elements in the process of the formation of the Crimean Tatar nation.

In 1441, the Crimean Tatars created their own state, the Crimean Khanate, which prospered until the 18th century before being annexed to the Russian Empire in 1783 as part of Catherine the Great's expansionist policy. At that time, around six million people of this nationality lived in Crimea, which constituted the overwhelming majority in the region. However, Russian imperial expansionist efforts systematically pushed them out of the peninsula. A combination of physical violence, intimidation, discrimination and displacement led to two major waves of migration by the end of the 19th century. Between the Russian annexation of Crimea in the late 18th and early 19th centuries, between 100,000 and 300,000 Crimean Tatars emigrated. Another wave of migration occurred after the Crimean War in 1856. The Russian Empire began to put pressure on the indigenous Tatar population once again, and over the next seven years some 140,000 people went into exile.

By the beginning of the 20th century, Crimean Tatars were already a minority on the peninsula. In 1917 there were only about 300,000 of them in Crimea, yet it was at this time that their flag and anthem were created and are still used today. When the civil war ended in Russia in 1920, the Bolsheviks consolidated their rule over Crimea. In October 1921, the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic was created. Between 1921 and 1927 there was a period of so-called Tatarization, and the culture of the Crimean Tatars briefly flourished (support for national minorities was then being promoted throughout the Soviet Union as part of a programme of so-called "korenization"). Education, literature, scientific and cultural institutions developed. Tatar even became the official language on the whole peninsula, alongside Russian. A period of relative tranquility was reversed only by the Second World War.

Nařčení z kolaborace – začátek konce

Začátkem září roku 1939 nacistické Německo napadlo Polsko a o několik měsíců později se do války zapojil i Sovětský svaz. Mezi zářím a listopadem roku 1941 získala kontrolu nad téměř celým Krymem německá armáda. Na zcela okupovaném poloostrově došlo k tomu, co bylo později Krymským Tatarům dáváno za vinu - obrovskému neúspěchu sovětského partyzánského hnutí, kterému za války velel Alexej Mokrousov. Z vojenského nezdaru vinil místní obyvatele, které obviňoval z kolaborace s Němci. V červenci roku 1942 o tom poslal zprávu do Moskvy. Když došlo 12. května 1944 k osvobození poloostrova, byla cesta k provedení plánu deportace Krymských Tatarů volná.

Na jaře roku 1944 na Krym dorazilo 32 000 příslušníků NKVD, které tu vítali jako osvoboditele. Dne 13. dubna bylo vydáno nařízení lidového komisaře pro vnitřní záležitosti Lavrentije Beriji a lidového komisaře státní bezpečnosti Vsevoloda Merkulova „O opatřeních k vyčištění území Krymské autonomní sovětské socialistické republiky od protisovětských živlů“.

Lavrentij Berija poslal 10. května 1944 dopis Stalinovi – návrh rozhodnutí o vystěhování Krymských Tatarů z území Krymu, ve kterém ho přesvědčuje o nutnosti deportace, kterou zdůvodňuje mimo jiné takto: “Značná část tatarského obyvatelstva Krymu aktivně spolupracovala s německo-fašistickými okupanty a bojovala proti sovětské moci. V roce 1941 dezertovalo z jednotek Rudé armády více než 20 000 Tatarů, kteří přešli do služeb Němců a se zbraní v ruce bojovali proti Rudé armádě, čímž zradili svou vlast.”

Deportace tedy byly oficiálně prezentovány jako nutná politika kolektivního trestu v reakci na kolaboraci Krymských Tatarů s nacistickým Německem, přestože tvrzení o kolaboraci je velice sporné a většina Krymských Tatarů naopak bojovala v řadách Rudé armády. Záminkou k vysídlení celého etnika byl ale pravděpodobně plán získat ničím neomezený přístup k Černému moři s následnou expanzí směrem k průlivu Dardandely, kde Stalin zvažoval umístění sovětské vojenské základny. Vzhledem k možné konfrontaci s Tureckem to však předpokládalo vyhnání národnostních menšin blízkých Turecku z těchto hraničních oblastí Sovětského svazu.

O den později, tedy 11. května, Stalin výnos Státního výboru obrany SSSR č. GOKO-5859 o deportaci všech Krymských Tatarů z území Krymu podepsal. Na administrativní rovině tak bylo vše ošetřeno a ráno 18. května mohli příslušníci NKVD vtrhnout do každého krymskotatarského domu a začít s vysidlováním.

Květnová tragédie

Oficiálně deportace začaly 18. května v brzkých ranních hodinách, v některých oblastech však bylo místní obyvatelstvo překvapeno už 17. května večer. Dilaver Ennanov v rozhovoru pro portál Gazeta.ua vzpomíná na chvíle, kdy deportace začaly v Simferopolu: “Večer 17. května roku 1944 se v Simferopolu objevilo velké množství náklaďáků a vojáků. My, malí kluci, jsme se proháněli ulicemi a snažili se je spočítat, ale rychle jsme ztratili přehled. Zákaz vycházení byl stále platný, tak jsme šli s matkou spát docela brzy. Najednou, uprostřed noci, se ozvalo hlasité klepání na dveře. Vzbudil jsem se a pozoroval důstojníka, který rozhněvaně předčítal z nějakého dokumentu mé matce, která právě otevřela dveře. Stáli před ní dva vojáci a popoháněli nás, říkali, že máme deset minut na to, abychom si sbalili věci.”

Všichni byli nuceni si rychle sbalit během patnácti až dvaceti minut. Oficiálně bylo každé rodině umožněno vzít si s sebou osobní věci a vybavení domácnosti o celkové hmotnosti 500 kilogramů, realita ale často vypadala jinak. Deportovaní si směli vzít maximálně 30 kilogramů jídla a oblečení a někdy vůbec nic. To, co zůstalo, bylo zkonfiskováno – domy, zemědělské budovy a všechno, co v nich jejich majitelé museli nechat.

Dilaver Ennanov se ve vzpomínkách vrací k tomu, co následovalo. “Vyvedli nás z domu na dvůr, kde seděli naši sousedé, také Krymští Tataři, se svými věcmi, na dešti v obklíčení vojáků. Zůstali jsme tam až do rozednění a potom přijela auta a odvezla nás na předměstí k železniční stanici.”

Vysidlování na zbytku poloostrova probíhalo obdobně. Lidi, které vyvlekli z jejich domovů, odvezli nákladními auty z vesnic a měst na železniční stanice v Bachčisaraji, Džankoji a Simferopolu a odkud těsně uzavřenými nákladními vlaky, v nichž se tísnily tisíce lidí, na východ. “Pamatuju si, že nás umístili do dvojitého vagonu s číslem 44. Za křiku, pláče a sténání se vlak rozjel. Když jsme přejížděli hranici Krymu, všichni začali zpívat. Zpívali a plakali, otáčeli se zpátky,” připomíná si Dilaver Ennanov poslední okamžiky ve své vlasti.

Dilaver Ennanov k podmínkám během transportu dodává: “Během cesty se dveře vozu otevíraly tehdy, kdy to považovali za nutné vojáci. Na zastávkách jsme mysleli jenom na vodu a na to, abychom stihli vyhodit všechny mrtvoly. Kdo měl čas si doma vzít nějaké jídlo, připravoval si ho během delších zastávek. Za dva týdny cesty byli i ti, co přežily, skoro k nepoznání.” Když transport dorazil do Uzbekistánu byli mnozí z deportovaných vlivem špatných hygienických podmínek a nedostatku vody a jídla v tak zbědovaném stavu, že záhy po příjezdu zemřeli. Mezi těmi, kteří přežili cestu vlakem se začaly šířit nemoci – malárie a záškrt.

Zera Batalova pro ukrajinský portál Fakty vypráví o rodině své matky, která žila v Jaltské oblasti, ve vesnici Avdžikoj (v roce 1948 byl ale původní krymskotatarský název změněn na Ochotnyče), která byla za války vypálena. Někteří z jejích příbuzných byli odvezeni na Ural, jiní do Uzbekistánu a Kazachstánu a další skončili na Sibiři. “18. května je všechny deportovali – mou matku Nurii, její rodiče Medžita a Fatmu, sestry Bijan a Eminu a matčinu sestřenici s dcerou. Můj bratr Enver byl v té době ve válce a své příbuzné začal hledat až v roce 1946.”

Deportace se dotkla všech příslušníků národa bez rozdílů. A to navzdory faktu, že naprostá většina krymskotatarských mužů v té době bojovala na frontách druhé světové války za Sovětský svaz. Návrat domů a život na Krymu jim byl zapovězen. V letech 1945-1946 bylo 8 995 krymskotatarských vojáků posláno do pracovních táborů na Sibiři a na Urale a teprve po několika letech v zajetí se mohli shledat se svými rodinami v exilu.

“Když si pro rodinu přišli, byli doma jen mí prarodiče, matčini rodiče a jejich nejmladší dcera, které bylo třináct let. Starší lidi naložili na auta a mladší je následovali pěšky. Mojí matce bylo tehdy osmnáct a pracovala na traktorové stanici. Když kolem projížděla auta s deportovanými, začala babička křičet matčino jméno: “Nurie, Nurie!” Byla tam křižovatka, kde auta musela zpomalit. Odevšad přicházeli lidé a mezi nimi byla i moje matka. Když uslyšela své jméno, rozběhla se k matce. Měla štěstí a dostala se do stejného transportu s rodiči,” vybavuje si Zera Batalova dramatické okamžiky ještě na Krymu.

K rozdělení rodiny nakonec stejně došlo. “Všichni kromě matčiny nejstarší sestry skončili na Urale. Matka měla štěstí, že zůstala se svou rodinou, ale její sestra Biyan byla vysídlena do Uzbekistánu, protože žila v sousední vesnici. Matka vzpomínala, že cesta do Uzbekistánu trvala nejméně tři týdny. Vlak někdy zastavil v lese a zůstal stát několik dní, ale lidé z něj nemohli vystoupit. Nakonec i ona ztratila během dlouhé cesty pojem o čase. Když dorazili na Ural, byli lidé tak vyhladovělí, že okusovali stromovou kůru. Dozvěděli se, že v oblasti předchozí rok pěstovali brambory, a tak v půdě hledali starou přemrzlou zeleninu, aby se alespoň trochu najedli.”

Masové deportace obyvatelstva

Deportace obyvatelstva byla jednou z forem stalinských represí. Krymští Tataři byli jedni z mnoha národů, které zasáhla vlna vysídlování probíhající mezi roky 1930 a 1952 na území Sovětského svazu. Nejvíce národnostních deportací proběhlo právě v průběhu roku 1944. Kromě Krymských Tatarů byli ze svých domovů vyhnáni také například Korejci, Bělorusové, Němci, Ukrajinci, Čečenci, Inguši, Karačajevci, Lotyši, Estonci nebo Litevci. Z Kavkazu a Krymu musely odejít celé národy, z Pobaltí a dalších částí SSSR jen jejich části. Přestože se deportace týkaly různých skupin obyvatelstva – národnostních, etnických, náboženských nebo sociálních menšin v rámci Sovětského svazu, jejich společným rysem bylo plošné přemisťování velkého množství lidí do geograficky vzdálených a často nehostinných oblastí za použití násilných donucovacích prostředků na základě mimosoudních rozhodnutí.

Počet deportovaných Krymských Tatarů se odhaduje na 200 až 250 tisíc. 20. května okolo čtvrté hodiny odpoledne Ivan Serov a Bogdan Kobulov shrnuli výsledky operace ve zprávě pro nejvyšší stranické a státní vedení. V ní uvedli, že mezi 18. a 20. květnem bylo přesídleno asi 180 000 osob ve více než 70 vlacích o 50 vagonech. Během května bylo dalších 6000 mladých lidí mobilizováno vojenskými komisariáty a odesláno do Hlavního oddělení záložní formace v Gurjevu (dnes Atyrau) v Kazachstánu, Kujbyševu a Rybinsku v Rusku. Dalších 5000 Krymských Tatarů bylo posláno na práci do táborů společnosti Moskovugol také v Rusku. 5989 Krymských Tatarů bylo obviněno z kolaborace s Němci, zatčeno a odesláno do táborů gulagu. Do celkového počtu deportovaných většinou nejsou zahrnováni. Během červnových deportací Bulharů, Arménů, Řeků a dalších příslušníků „cizích národností“ bylo vystěhováno dalších 3141 Krymských Tatarů z těch, kteří těm květnovým unikli. Celkově bylo z Krymu deportováno více než 200 000 lidí, mezi nimi také 2282 Rusů, Ukrajinců, Romů, Karaimů a zástupců dalších národností, kteří byli vystěhováni, protože žili ve smíšených manželstvích.

Kompletní destrukce

Už v srpnu roku 1944 bylo na území, kde ještě před několika měsíci žili Krymští Tataři, přestěhováno 50 000 Rusů a Ukrajinců. Čtyři roky po deportacích Sovětská vláda rozhodla o tom, že vyhnání Krymských Tatarů a dalších národů bude trvalé. V červnu roku 1946 přestal být Krym autonomní republikou. Sovětská vláda začala bojovat s tím, co po vysídlených zůstalo. Pro sovětské úřady bylo nutné přepsat národní identitu Krymských Tatarů a vymazat vzpomínku na období jejich svobody a samostatnosti z paměti poloostrova. Začalo masové nahrazování původních tatarských názvů měst a vesnic ruskými, zákaz studia tatarského jazyka a penalizace všech národních a kulturních tradic.

Destrukce všeho tatarského se týkala i oblasti náboženství. Mešity byly v lepším případě transformovány na kina a obchody, v horším zničeny. Stejně jako muslimské hřbitovy a památníky. Pojem Krymští Tataři byl na dalších více než padesát let odstraněn z akademické a právní sféry a dramaticky omezen v oficiálním užívání. Rukopisy a knihy v původním jazyce byly z velké části spáleny.

Právo na návrat

Krymští Tataři však nikdy nepřestali bojovat za své právo na návrat. Vzpomínky na Krym Sověti z individuální a rodinné paměti vymýtit nedokázaly. Vrátit se zpátky do vlasti však bylo dlouho nemožné. Deportovaní Krymští Tataři byli označeni nálepkou zvláštních osadníků a vysídlení pro ně bylo doživotním rozsudkem. 26. listopadu roku 1948 byl vydán Dekret Nejvyššího sovětu SSSR „O trestní odpovědnosti za útěky z míst nuceného a trvalého usazení osob vystěhovaných do odlehlých oblastí Sovětského svazu během Velké vlastenecké války“ stanovující vysoké tresty – až 20 let nucených prací za útěk.

Režim zvláštních osad byl zrušen Dekretem Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 27. března 1956 pro krymské Řeky, Bulhary, Armény a 28. dubna 1956 pro Krymské Tatary. Tyto dekrety ale zrušily pouze administrativní dohled nad deportovanými z Krymu, nevytvářely nárok na náhradu zabaveného majetku a stále vysídleným zakazovaly návrat domů.

Po Stalinově smrti v roce 1953 byli Krymští Tataři osvobozeni od nejrůznějších zákazů, do vlasti se však narozdíl od Čečenců či Kalmyků stále vrátit nesměli. Až v listopadu roku 1989 jim byl povolen návrat na poloostrov se zveřejněním sovětského výnosu “O uznání nezákonných a trestných represivních činů proti národům podrobeným nucenému přesídlení a zajištění jejich práv”. V průběhu pěti let se na Krym vrátilo přes 220 000 Krymských Tatarů a jejich celkový počet nakonec dosáhl téměř 300 000.

Návrat domů nebyl po pětačtyřiceti letech jednoduchý. Lidé, kteří se z deportace vraceli, čelili mnoha problémům: absenci bydlení kvůli znárodněným domům, nezaměstnanosti, a tudíž nedostatku prostředků z důvodů předsudků. Setkávali se se stále přetrvávajícím sovětským narativem z dob války, který Krymské Tatary vykresloval jako nepřátele. Navrátilci byli nuceni se potulovat a přespávat pod širým nebem nebo v zemljankách, dokud nenašli místo, kde by se mohli usadit a začít budovat nový život ve své domovině.

Deportace jsou od 12. listopadu 2015, kdy ukrajinský parlament přijal rezoluci "O uznání genocidy krymskotatarského národa", uznávány jako akt genocidy a 18. květen je připomínán jako Den památky obětí genocidy krymskotatarského národa.

Další doba neklidu

Ani v jednadvacátém století ale Krymští Tataři nemůžou žít poklidně ve své vlasti. 70 let po květnových deportacích čtyřiačtyřicátého roku zasáhla Krymské Tatary další rána – ruská anexe Krymu na jaře roku 2014, která mnohé donutila k emigraci. Plnohodnotná válka Ruska proti Ukrajině, která začala 24. února 2022, počty krymskotatarských emigrantů ještě rozšířila. Mobilizace Krymských Tatarů do ruské armády znovu vyhnala desítky tisíc z těch, kteří osm let žili pod ruskou okupací, z jejich domovů na území ovládaná ukrajinskou armádou nebo dál, za hranici na Západ.

Populace Krymských Tatarů na Krymu zůstává stále nízká, pohybuje se mezi 250 000 a 300 000 lidmi. Jejím dalším tříštěním na menší skupinky emigrantů přežívajících mimo svou vlast může dojít k nenapravitelným následkům pro celou komunitu. Ani daleko od domova, kam se tak složitě desítky let vraceli, nezapomínají Krymští Tataři na to, kým jsou. Zářným příkladem jsou například Elmira Sejit-Achmetova a Ernest Sulejmanov.

Oba se narodili v Uzbekistánu jako potomci deportovaných. Jejich rodiny vždy bojovaly za to, aby jim bylo umožněno vrátit se na Krym. To se jim na začátku 90. let povedlo a přesto, že se nevrátili do pohádkové země předků, jak ji znali z vyprávění svých prarodičů a rodičů, byli doma. V roce 2014 však museli ze Simferopolu odejít do Kyjeva a odtud do Varšavy. A právě v polské metropoli, naproti ruské ambasádě otevřeli minulý rok restauraci Krym, kde podávají tradiční krymsko tatarské pokrmy a nápoje. Každé ráno na její fasádě Elmir vyvěšuje tři vlajky – polskou, ukrajinskou a krymskotatarskou.

„Když jsme hledali místo pro naši restauraci, měli jsme několik možností, včetně populárních míst, kde se pohybuje hodně lidí. Tam bychom mohli vydělat peníze. Ale když jsem uviděl tohle místo, pomyslel jsem si: Tady, přímo před ruskou ambasádou, si můžu vybudovat svůj vlastní Krym. Každý den jim budeme připomínat, že Krym nikdy nebyl a nebude ruský,“ popisuje Ernest Sulejmanov rozhodovací proces, na jehož konci je restaurace propagující krymskotatarskou kulturu jako manifestace nezlomnosti krymskotatarského národa, který se nevzdává ani v nejtěžších chvílích a doufá ve svobodnou budoucnost.

Judith Krulišová, květen 2024


Zdroje:

Vladyslav Havrilov: Deportation of Crimean Tatars 1944. Where are our people? (https://deportation.org.ua/deportation-of-crimean-tatars-in-1944/)

Bohdan Hubernskij: „Nam zapreščalos vsjo, kromě smerti“. Vospominaja deportaciju krymskich tatar. Rádio Svoboda, 18. 5. 2021 (https://ru.krymr.com/a/deportaciya-krymskih-tatar-vospominaniya/31258636.html)

Jurij Nikolaec: Krimski tatary u roki drugoi svitovoi vijny: Sučansyj naukovyj diskurs. Naukovi zapiski, vypusk 3-4: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/nikolaets_krymski.pdf

J. Otto Pohl: „Deportation of Crimea Tatars in the context of settler colonialism.“ International Crimes and History, 2015, Issue: 16 (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/700969)

Deportacija krymských tatar. Dokumenty. Bessmertny barak. 17. 5. 2019 (https://bessmertnybarak.ru/article/deportatsiya_krymskikh_tatar/)

Deportacija krymskch tatar v voprosach i otvetach. BBC News Russkaja Služba. 18.5. 2015
(https://www.bbc.com/russian/society/2015/05/150518_crimean_tatars_deportation)

Děti umirali ot ispuga: kak proischodila deportacija krymskich tatar. Rozhovor s Zerou Batalovou. Portál Fakty, 18. 5. 2021 (https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20210518-dity-pomyraly-vid-perelyaku-yak-vidbuvalasya-deportatsiya-krymskyh-tatar/)

I dlja etogo my ždali vas počti tri goda? Rozhovor s Dilaverem Enannovem. Gazeta.ua, 15. 5. 2014 (https://gazeta.ua/ru/articles/history-newspaper/_i-dlya-etogo-my-zhdali-vas-pochti-tri-goda/557777)

Ja budu ich trollit i každyj deň napominať, čto Krym nikogda ne byl i ne budet rossijskim. Hromadske. 27.2. 2023 (https://hromadske.ua/ru/posts/ya-budu-ih-trollit-i-kazhdyj-den-napominat-chto-krym-nikogda-ne-byl-i-ne-budet-rossijskim)

 

Wróć do pierwotnej orientacji tabletu lub