Gulag Online — virtuális múzeum

A Gulag Online virtuális múzeum a szovjet megtorlás alapvető megnyilvánulási formáit és nagyságrendjét mutatja be, mindezt a Gulág-tábor virtuális rekonstrukciója, konkrét emberi sorsok, tárgyak, dokumentumok, szövegek stb. alapján. Igyekeztünk reprezentatív módon kiválasztani a legfontosabb információkat, hiszen nem az volt a célunk, hogy átfogó képet nyújtsunk a szovjet elnyomó rendszer minden borzalmáról, hanem hogy a mindennapokat érintő tragikus valóság legapróbb részleteit idézzük fel minél élethűbben.

Virtuális múzeumunk alapját egy Gulág-tábor teljes területén végigvezető 3D képsor alkotja, amelyet az emlékezők vallomásai, irodalmi részletek, autentikus tárgyak egészítenek ki, illetve korabeli dokumentumok támasztanak alá. Mindezt egy bibliográfia és a Gulágok történetéről és a szovjet elnyomásról szóló tájékoztató szövegek foglalják keretbe. Az egyes dokumentált helyek és az emlékezők történetei nyomon követhetők egy interaktív térképen, amely hűen érzékelteti a szovjet megtorlások hatalmas földrajzi kiterjedését. A térkép segítségével különböző felbontásban és szinteken tekinthetjük meg a részleteket – például átkapcsolhatunk a műholdas felvételekre vagy a részletes katonai térképekre.

Ezenkívül a projekt keretében bemutatjuk a Gulag.cz munkacsoport dokumentációs tevékenységének eredményeit – a feltérképezett táborokat, ezek 3D modelljeit, az egyedülálló panorámaképeket és a megtorlásokhoz kapcsolódó egyéb helyszíneket. A virtuális múzeum így lehetővé teszi olyan helyek legalább távolról történő megszemlélését, amelyek egyébként majdhogynem hozzáférhetetlenek lennének.

A Gulag Online projekt a jövőben tovább bővül. Újabb expedíciókat tervezünk az elhagyatott Gulág-táborok megörökítése érdekében, újabb emberi sorsokat és visszaemlékezéseket, különböző országokból származó hadifoglyok további személyes történeteit szeretnénk bemutatni. A Gulág-táborokat ábrázoló interaktív térképünket újabb helyekkel és a táborigazgatóságokról szerzett újabb adatok feltöltésével szeretnénk kiegészíteni.

Gulag.cz csoport a projekt keretében egyebek közt a volt Szovjetunió területén található elhagyatott Gulág-táborokat térképez fel és dokumentál. A projekt a Totalitárius Rezsimek Kutatóintézete (USTR) együttműködésével jött létre, melynek szakterülete a csehszlovák állampolgárok szovjetunióbeli üldöztetésének feltérképezése. A virtuális múzeum a Hithit portál nyilvánosságának pénzügyi támogatásával, valamint a Vodafone Alapítvány „Technológia a jövőért” programjának köszönhetően jött létre.

 

Vissza a táblagép eredeti orientációjához, vagy