Modely táborů Gulagu

Při mapování pracovních táborů podél Mrtvé trati se nám podařilo zrekonstruovat přesnou podobu pěti z nich. Vzájemně se od sebe poměrně liší. Pro srovnání nabízíme jejich základní, pohyblivé 3D modely. Jednotlivé budovy z těchto táborů posloužily jako vzor pro hlavní 3D prohlídku Gulag Online.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo