Mrtvá trať - výzkum

Virtuální prohlídka táboru Gulagu, panoramatické fotografie a 3D modely táborů (odkaz na 3D modely) použité v rámci Gulag Online jsou výsledkem tří českých expedic (2009, 2011, 2013), mapujících v nejodlehlejších částech Sibiře pozůstatky pracovně-nápravných táborů podél tzv. Mrtvé trati – transpolární železnice budované vězni Gulagu v letech 1947 – 1953. Ta měla v délce téměř 1500 kilometrů spojit města Salechard a Igarka a měla označení Stavba Gulagu č. 501 a 503. Pracovalo na ní odhadem 100 tisíc vězňů v desítkách táborů. Díky velkým vzdálenostem a opuštěnosti oblasti severní Sibiře se mnohé z těchto táborů dochovaly do dnešních dnů – celá stavba byla opuštěna záhy po smrti Stalina v březnu 1953.

Celkem jsme zmapovali 15 opuštěných táborů (jejich přehled naleznete zde) v různém stadiu rozkladu – od takřka spálených či neznatelných pozůstatků zarostlých v tajze po skvěle dochované tábory, které nestihli rozebrat ani místní lovci či rybáři.

V srpnu 2009 jsme zorganizovali první expedici na úsek č. 503. Jejím výchozím bodem byla Igarka, odkud jsme na motorových člunech dojeli do opuštěného města Jermakovo u Jeniseje.

Odtud jsme se vydali cca 20 kilometrů po náspu bývalé železnice. Zmapovali jsme přitom tři tábory. Další informace o Expedici 2009 včetně expedičního deníku naleznete na našich stránkách.

V březnu 2011 jsme projeli celý 350kilometrový úsek mezi městy Nadym a Salechard (úsek č. 501). Použili jsme sněhový transportér, kterým jsme jeli po tzv. zimní silnici (umrzlá a upravená zamrzlá tundra, jezera a močály), která kopíruje položenou trasu železnice. Během této cesty jsme zdokumentovali čtyři opuštěné tábory u železnice. Další informace o Expedici 2011 jsou dostupné na našich stránkách.

V září 2013 jsme se vydali opět na úsek 503 a během tří týdnů jsme zmapovali osm táborů na úseku Bolšaja BludnajaJanov Stan – řeka Turuchan.

Na závěr výpravy jsme se přesunuli po řece Jenisej opět do lágru Barabanicha, který jsme navštívili již v roce 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejzachovalejší tábor na celé dokumentované části opuštěné železnice, strávili jsme v něm tři dny a právě tam vznikla většina panoramatických fotografií a podkladů pro 3D prohlídku. Přečtěte si také expediční deník a další podrobnosti o Expedici 2013 na našich stránkách.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo