Lágr 166. km

Netypický pracovní tábor, sloužil pravděpodobně k údržbě železniční techniky.

Velmi netypický tábor. Nenacházejí se v něm žádné větší obytné baráky, pouze pozůstatky jakýchsi vagónků, které mohly sloužit k ubytování menšího počtu vězňů. Jeho rozloha je cca poloviční oproti běžným pracovním táborům, nachází se v něm jen jedna strážní věž. Uprostřed tábora je větší budova, která vypadá jako depo. Množství nářadí a techniky nasvědčuje tomu, že v tomto táboře se opravovala železniční technika a bezpečnostní režim v něm byl výrazně volnější.

Podřízenost:Jermakovo, Stavba č. 503 (Mrtvá trať)

Zmapováno: září 2013

Galerie k článku

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo