Jermakovo

Sídlil zde Jenisejský nápravněpracovní tábor a Stavba 503 (zřízen 5. 2. 1949; zrušen 12. 11. 1949) a Severní správa nápravněpracovních táborů a Stavby 503 (zřízena 12. 11. 1949; zrušena: 21. 7. 1952).

Zaměstnání vězňů: stavba východního úseku železniční tratě Čum─Salechard─řeka Pur─Igarka ve směru od řeky Pur (včetně) k námořnímu přístavu v oblasti Igarky s trajektem přes Jenise (tzv. Mrtvá trať); stavba opravárenské základny pro Stavbu 503.

Byl podřízen: Severní správě Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (Severnoje upr. GULŽDS MVD SSSR). Sídlil ve městě Jermakovo.

Oficiálně udávané počty vězňů: 7. 1949 - 1176; 8. 1949 - 12427; 9. 1949 - 21319; 1. 11. 1949 - 29260, 11. 1949 - 29034; 1. 1. 1950 - 29126; 1. 1. 1951 - 28774; 1. 1. 1952 - 14191.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo