Salechard

Sídlil zde Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 (zřízen: 5. 2. 1949; zrušen: 12. 2. 1954)

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: Dostavba železniční tratě Čum─Salehard (Labytnangi); stavba trajektu přes Ob; stavba železniční tratě Salehard na východ k řece Pur; stavba překladiště v zátoce Novyj Port v Obském zálivu; zprovoznění tajgou a močály vedené železniční tratě Čum─Salehard─Igarka dlouhé 1200 km (tzv. Mrtvá trať); stavba a zprovoznění trajektu přes Jenisej; stavba přístavu v oblasti Igarky a opravny lodí; stavba osady pro zaměstnance přístavu a opraven; stavba druhé koleje na železnici Pečora─Vorkuta 4; práce na stavbě železničních tratí Vorkuta─Kosju a Chanovej─Mulda 5; provoz továrny na výrobu minerální vaty v lokalitě výhybny Beregovoj; stavba překladiště dříví v Salehardu (na zakázku Ministerstva dřevařského a papírenského průmyslu SSSR; úprava dna přístupů ke kotvištím v Labytnangi a Salehardu; stavba železniční odbočky z hlavní tratě k Salehardskému rybnému konzervárenskému kombinátu a mrazírnám Glavrybsbytu na břehu řeky Poluj jihovýchodně od Salehardu (na zakázku Ministerstva rybného průmyslu SSSR neboli rus. Ministěrstvo rybnoj promyšlennosti SSSR; stavba skladů a bytovek v osadě Urengoj na řece Taz; stavba mrazírny; stavba skladů; stavba skladiště ledu; bytová výstavba; těžba dřeva; výroba vápna; těžba kamene a písku; oděvní a opravárenské služby.

Byl podřízen: zpočátku Severní správě táborů železničního stavitelství Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR a od 12. 11. 1949 přímo Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR; potom od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR a od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1949 - 50019; 1. 1. 1950 - 41203; 1. 1. 1951 - 41718; 1. 1. 1952 - 13499; 15. 3. 1953 - 27812; 1. 5. 1953 - 21436; 15. 6. 1953 - 4200; 15. 7. 1953 - 5390; 1. 1. 1954 - 12725.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo