Tábory Gulagu na mapách a satelitních snímcích

Prohlédněte si tábory kolem Mrtvé trati na satelitních snímcích a archivních vojenských mapách. Díky mapovým podkladům, které jsme doposud nasbírali, si můžete udělat dobrou představu a počtu táborů a rozsahu stavby Mrtvé trati, z nichž jen část byla námi zdokumentována.

Archivní vojenské topografické mapy

Ačkoli archivní vojenské mapy (v původním měřítku 1:200 000) pocházejí z přelomu 60. a 70. let – tedy téměř 20 let po opuštění Mrtvé trati – zachycují celý průběh železnice a většinu táborů podél ní a byly tedy pro nás cenným zdrojem informací nejen při plánování expedic. Jednotlivé tábory, jejichž vzdálenost od sebe se pohybuje mezi 5–10 kilometry, jsou v mapě nejčastěji označeny jako „osady“ či „baráky“ nezřídka i s uvedením příslušného kilometru trati, na němž se tábor nacházel.

Doposud jsme zpracovali celkem 44 skenů mapových listů v celém rozsahu Mrtvé trati od Salechardu po Igarku. Výsledek v podobě bezešvé mapy si můžete prohlédnou v mapovém okně (vrstva Stará vojenská...).

Stará vojenská (oblast Mrtvé trati)

Podrobné satelitní snímky

Severně od řeky Turuchan jsme díky starým vojenským topografickým mapám věděli o dvou táborech (lágr 48.km a lágr 51. km), které leží mimo podrobné rozlišení běžně dostupných webových služeb. Neměli jsme během poslední výpravy moc času navíc a také žádnou jistotu, zda se v těch táborech vůbec něco zachovalo. Proto jsme se je ani nepokusili navštívit. Díky analýze dostupných multispektrálních snímků z družice Landsat jsme zjistili, že minimálně jeden z táborů by mohl být dobře zachovalý. Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli zakoupit podrobný panchromatický snímek tohoto tábora zachycený satelitem Worldview-1, abychom zjistili s naprostou přesností stav těchto táborů. A hle – několik baráků stojí v napohled velmi dobrém stavu. Dokonce je na snímku severně od tábora dobře zřetelný i lom, k němuž vedla vlečka z hlavní trati. Celý zpracovaný podrobný snímek si můžete prohlédnou v mapovém okně (vrstva Detailní satelitní…).

Detailní satelitní (lágry 48–51 km)

Podobně jako u předchozích dvou táborů jsme postupovali i u lágru na 169. km u řeky Bludnaja. Je zaznačen v topografické mapě, ale během expedice jsme se k němu díky porouchanému motorovému člunu nedostali. Záhadný tábor nám nešel z hlavy a pořídili jsme proto pro oblast, kde by tábor měl být, snímek ze satelitu QuickBird. Kde nic, tu nic. Po dlouhém zkoumání se nám nakonec podařilo nalézt jedinou stojící budovu z celého tábora (původně se nacházela vně tábora), zbytek byl bez výjimky odstraněn. Dokonce i po jinak rozpoznatelném perimetru tábora není ani památky a je zarostlý hustou vegetací. Výsledek by tedy pro nás trochu zklamáním.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo