Lágr 169. km

Tábor u říčky Bludnaja. Zde končila budovaná trať v okamžiku jejího opuštění.

Tábor nacházející se nedaleko pravděpodobné základny geologické expedice. Během našich výprav jsme jej sice nenavštívili, nicméně jsme k němu dokoupili alespoň satelitní snímky z družice Quickbird. Kromě zřetelně viditelného perimetru tábora se dochovala pouze jediná budova stojící vně perimetru.

Podřízenost: Jermakovo, Stavba č. 503 (Mrtvá trať)

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo