Lágr 48. km

Pracovní tábor – sloužil ke stavbě a údržbě železniční trati. V jeho blízkosti se nachází i pískový lom, ve kterém se těžil materiál na stavbu náspu trati.

Tento tábor jsme během našich expedic nenavštívili, nicméně jsem k němu dokoupili alespoň satelitní snímky z družice Worldview, které si můžete prohlédnout v mapovém okně.

Podřízenost: Jermakovo, Stavba č. 503 (Mrtvá trať)

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo