Mikuláš Végh

Narodil se v roce 1920 v Košicích, kvůli židovskému původu musel ukončit v roce 1939 studia v Brně a rozhodl se před nacisty utéct z území Podkarpatské Rusi do SSSR. Za přechod hranice byl odsouzen na pět let v pracovně-nápravném táboře. Zemřel v říjnu 1941 v tranzitní věznici v Solikamsku na Urale.

Narodil se 17. července 1920 v Košicích. V rodném městě žil až do ukončení gymnaziálních studií. Po maturitě chtěl studovat medicínu, a proto v roce 1938 odjel ke svým příbuzným do Brna. Na brněnskou lékařskou fakultu však nebyl pro svůj židovský původ přijat, začal tedy studovat stavební inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně.

Začátkem roku 1939 musel z rasových důvodů ukončit studium prvního ročníku. Protože mu v Brně nebylo povoleno nikde jinde studovat ani pracovat, vrátil se jen několik dní před nacistickou okupací zbytku Čech a Moravy v březnu 1939 zpět do Košic, které byly již od listopadu 1938 okupované Maďarskem. Sympatizoval s levicovými ideologiemi a své naděje upíral k Sovětskému svazu, kde žili i jeho příbuzní. V září roku 1940 proto odešel, stejně jako i mnozí jiní uprchlíci pocházející z jihovýchodního Slovenska, do Mukačeva s cílem v budoucnu přejít hranice do SSSR.

Dne 26. září 1940 byl však poblíž vesnice Vyšný Studený, která se nacházela u tehdejší maďarsko-sovětské hranice, při přechodu hranice zadržen sovětskými pohraničníky.

Nejprve byl vyšetřován ve Skolje, kde již 2. října 1940 zdejší vyšetřovatelé rozhodli, že bude vzat do vazby. V lednu 1941 se nacházel již ve věznici ve městě Stryj, kde až do dubna 1941 pokračovaly jeho výslechy. Obvinění vznesl prokurátor drohobyčské oblasti 16. května 1941.

Již několik měsíců před odsouzením, od října 1941, se nacházel ve vazbě ve věznici v Molotovu (dnes Perm) na středním Uralu, kde byl pravděpodobně vězněn i v dalších měsících. Zemřel 8. června 1942 v Solikamsku na Urale v KOLPu - tranzitní věznici táborového komplexu Usollag, kde vězni čekali na přepravení do dalších táborů. Oficiální příčinou smrti byl zápal plic.

Doplňující texty a zdroje o Mikuláši Véghovi:

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo