Skolje

Od října 1939 do června 1941 příhraniční vyšetřovna NKVD a výrobní tábor pro válečné zajatce – zejména Poláky. Tábor byl umístěn v provizorních barácích a internovaní pracovali v kamenolomu.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo