Pečora

Železniční stanice, od r. 1949 město. Od 40. let hlavní centrum táborových komplexů Gulagu – Sevpečlagu (1940-1950), Pečorlagu (1950-1959)

Sevpečlag – Severopečorský nápravně pracovní tábor

Pečorlag – Pečorský nápravně pracovní tábor

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo