Strážní věž a vodojem

Pozůstatky strážní věže a z druhé strany protipožárního vodojemu v táboře Ketlar. V případě strážní věže se zachovaly pouze její opory a žebřík, zato je díky menší míře náletového porostu dobře patrný plot z ostnatého drátu, který celý obvod tábora ohraničoval.

Z druhé strany proti strážní věži je patrný velký dřevěný vodojem zpevněný železnými obručemi. Ten sloužil jako zásobárna vody pro případ požáru. Obdobné vodojemy se nacházely ve většině pracovních táborů.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo