Lágr Ketpar

Pracovní tábor u říčky Ketpar. Sloužil ke stavbě a údržbě železniční trati a přilehlého mostu.

Přestože se v tomto lágru dochoval pouze jediný vězeňský barák, z badatelského hlediska se jedná o velice zajímavý tábor. Stojící barák je totiž sestaven z jednotlivých prefabrikovaných stavebních dílů, čímž se liší od všech ostatních baráků v táborech podél Mrtvé trati směrem na východ k Jermakovu. Takový barák bylo možné jednoduše rozebrat a znovu postavit na jiném místě. Složené stavební díly se v táboře Ketpar nacházejí na místech, kde měly pravděpodobně stát další baráky. Tábor byl ovšem opuštěn pravděpodobně před jejich plánovaným postavením.

V táboře se ještě nachází dobře zachovaná vrátnice a protipožární vodojem. Vedle samotného tábora se nachází ještě jedno menší území oplocené ostnatým drátem, v němž stála pravděpodobně skladiště. Toto menší oplocení bylo pravděpodobně také prvním osídlením tábora – vězňové totiž při přibytí na místo budoucího tábora nejdřív nocovali v provizorně oplocených stanech a zemljankách, zatímco samotný velký tábor se budoval opodál.

Nehledě na špatný stav většiny budov se nám díky průzkumu zbořenišť a komparaci budov v dalších táborech podařilo sestavit pravděpodobný model původní podoby tábora. Pro potřeby 3D modelu jsme použili rekonstrukci zdejšího baráku vězňů a vrátnice.

Podřízenost: Jermakovo, Stavba č. 503 (Mrtvá trať)

Zmapováno: září 2013

Galerie k článku

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo