Verše

Ručně psané verše psané vězněm, autor neznámý.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo