Poems

Handwritten poems written to a prisoner, author unknown.

 

Wróć do pierwotnej orientacji tabletu lub