Lágr 96. km

Pracovní tábor u řeky Turuchan. Sloužil ke stavbě a údržbě železniční trati.

Tábor na 96 kilometru železnice (počítáno od Jermakova) je jedním z nejzachovalejších lágrů podél tzv. Mrtvé trati. Nachází se v něm poměrně dobře dochovaná budova lázní a prádelny, jídelna s kuchyní (jejich rekonstrukce jsou použity v 3D prohlídce), samotka, barák vězňů (bohužel takřka bez vybavení) a strážní věž. Prostranství tábora není příliš zarostlé vegetací a umožňuje tak lehčí orientaci i představu o rozložení a dispozicích táborových budov.

Podřízenost: Jermakovo, Stavba č. 503 (Mrtvá trať)

Zmapováno: září 2013

Galerie k článku

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo