Starobělsk

Od září 1939 se v bývalém ženském klášteře Sv. Trojice nacházel tábor určený primárně k internaci příslušníků polské armády a funkcionáře polské státní správy převezených z okupovaného východního území Polska. Vězněni zde byli ale i uprchlíci z dalších okupovaných zemí, kteří byli zatčeni pro ilegální přechod na území SSSR. Tábor zároveň sloužil i jako tranzitní tábor lidového komisariátu vnitra.

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo