Trestný lágr

Trestný tábor leží stranou od zbytků náspu železnice a je poměrně obtížně dostupný. Není zanesen v podrobné vojenské mapě, která obsahuje jinak většinu bývalých táborů podél tzv. Mrtvé trati.

Atmosféra v tomto lágru je ponurá. Jednalo se o tábor se zpřísněným režimem, kam byli vězni posíláni za trest. Běžné baráky mají v oknech i dveřích mříže (v ostatních táborech tomu tak není), dveře se na noc nejspíš zamykali zvenčí. V areálu tábora je kromě samotky ještě jedno velké vězení. Obehnán byl kromě ostnatého drátu také dřevěnou ohradou. V roce 2009 zde stála jedna takřka neporušená strážní věž. Trestanci se v tomto táboře věnovali běžné práci, ovšem za zpřísněných podmínek.

Podřízenost:  Jermakovo, Stavba č. 503 (Mrtvá trať)
Zmapováno: srpen 2009

Galerie k článku

 

Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo